EKO-HBJ
Exhaust air hood


A exhaust air roof hood for use in
comfort and industrial installations.

 

The EKO-HBJ roof hood is designed to be used as an exhaust air hood in comfort and industrial installations.

It is designed so that air flow is directed upwards, giving the air a high discharge velocity. The hood consists of a connecting pipe, cone and jacket, with external lamellas. The connection pipe is adapted to fit standard spiral ducts. Larger sizes have flanges as standard. It is part of the same series, EKO DesignLine, as EKO-HRB, EKO-HB, EKO-HBF and EKO-HBK and used in environments with specific design requirements. The hood can also be combined with a base plate.

The EKO-HBJ roof hood is manufactured as standard in galvanised aluminium (C4), but is also available in copper, stainless steel and painted versions.

Suitable pressure drop 40-120 Pa.


Takhuv EKO-HBJ är avsedd att användas som avluftshuv i komfort- och industrianläggningar. Den är utformad så att luftströmmen riktas uppåt och ger luften en hög utloppshastighet. Huven består av anslutningsrör, kona och mantel med utanpåliggande lameller. Anslutningsröret är anpassat till standard spirorör. Större storlekar har fläns som standard. Den ingår i samma serie, EKO DesignLine, som EKO-HRB, EKO-HB, EKO-HBF och EKO-HBK och används i miljöer med speciella krav på design. Huven kan kombineras med bottenplatta.

Takhuv EKO-HBJ tillverkas som standard i aluzink (C4) men även i koppar, rostfritt och lackerat utförande.

Lämpligt tryckfall är 40-120 Pa.