SM 24A (-S), SM 230A (-S)

SM 24A (-S), SM 230A (-S)
Actuator single-pole, single-throw or 3-point - non-spring return


Product Information

Single-pole, single-throw or 3-point non-spring return.
Torque 20 Nm.

 

Single-pole, single-throw or 3-point non-spring return. Torque 20 Nm.